Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỦA VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Đăng lúc: 00:00:00 10/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện công văn số 4428/UBND-QLĐT ngày 04/8/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên địa bàn.

UBND phường Điện Biên thông báo đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trong đó có nội dung:

*  Quyền của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

Căn cứ Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022) và Điều 17 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ, quyền của người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm được quy định như sau:

1. Được quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm.

2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm.

3. Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật này (trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật), khoản 1 Điều 20 của Luật này (khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí 6 bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm).

4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

5. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật; 6. Có quyền tính phí bảo hiểm vào chi phí hoạt động kinh doanh trong trường hợp bên mua bảo hiểm là đơn vị sản xuất kinh doanh; được bố trí phí bảo hiểm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trong trường hợp bên mua bảo hiểm là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

* Nghĩa vụ của người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

Căn cứ Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022) và Điều 18 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ, nghĩa vụ của người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm được quy định như sau:

1. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

5. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

7. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để áp dụng phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng Bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được Bảo hiểm.

8. Luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu 7 của lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

9. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

10. Khi tai nạn giao thông xảy ra, phải có trách nhiệm: a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn; thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. b) Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. c) Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 15 Nghị định 03/2021/NĐCP ngày 15/01/2021 của Chính phủ. d) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.

Để biết thêm chi tiết mời quý vị và các bạn tham khảo phụ lục số 01 kèm theo Công văn số 10999/UBND-KTTC. 
Chi tiết đính kèm: https://hscv11.thanhhoa.gov.vn/thanhpho/vbden.nsf/str/77372AE2D4C3082D472588950007FFD7/$file/DT-VBDTPT432903335-7-20221658981008616_liemmx_28-07-2022-14-11-46_signed-488.pdf 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
2661
Hôm qua:
2200
Tuần này:
2661
Tháng này:
49164
Tất cả:
926232

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289