Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Tiếp cận thông tin

Triển khai Nghị định số 69/2024/NĐ - CP quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Ngày 1-7-2024, Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 về định danh và xác thực điện tử (XTĐT) và Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước cùng có hiệu lực thi hành.

Công bố Quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại Khu đất trụ sở (cũ) Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hoá, cơ sở 2, số 01 Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá

Thực hiện Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại Khu đất trụ sở (cũ) Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hoá, cơ sở 2, số 01 Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá (được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022);...

Công khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng.

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1882/UBND-VP ngày 01/4/2024 của UBND thành phố về...

Thông báo, công bố công khai

Báo cáo kết quả xây dựng phường Điện Biên đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2022-2024 theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 211/SKHCN-TĐC ngày 20/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Triển khai thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28122023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thực hiện công văn số 189/SCT-QLTM ngày 17/01/2024 của Sở Công thương Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài từ 15/02/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BNG hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 927/SGTVT-QLVT ngày 19/02/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm...

Thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy

Thực hiện Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; để bảo đảm 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, không sử dụng hồ sơ giấy.

Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa

Thực hiện Quyết định số 191 /QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
2803
Tuần này:
2803
Tháng này:
49306
Tất cả:
926374

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289