Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030

Đăng lúc: 08:28:37 22/11/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Công văn số 7543/UBND-KT ngày 17/11/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030.

UBND phường Điện Biên tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn các nội dung Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu kế hoạch hướng đến là thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trọng tâm là cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành kinh tế xanh, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa cacbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu; phấn đấu sớm đưa Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc  theo mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch cũng đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện đến năm 2030, trong đó với lĩnh vực Năng lượng: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện một số nội dung trên địa bàn tỉnh (sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương): Quy định, chế tài hằng năm đối với việc áp dụng tiêu chuẩn tỷ lệ năng lượng tái tạo cho các đơn vị sản xuất điện, phân phối điện phù hợp với mục tiêu giảm phát thải; Khung pháp lý, cơ chế quản lý vận hành thị trường điện phù hợp với bối cảnh tỷ trọng các nguồn điện từ năng lượng tái tạo trong hệ thống tăng cao; Cơ chế pháp lý cung cấp năng lượng phù hợp; Quy định pháp lý nhằm đạt được các mục tiêu về năng lượng tái tạo; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, sử dụng nhiên liệu xanh; Hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy định bắt buộc kèm theo chế tài về các định mức tiêu thụ năng lượng của các phân ngành kinh tế.

Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tiến tới loại bỏ nhiệt điện than trước năm 2040; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư về việc áp dụng tiêu chuẩn tỷ lệ năng lượng tái tạo cho các đơn vị sản xuất điện, phân phối điện phù hợp với mục tiêu giảm phát thải; Thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và năng lượng mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh; Triển khai các cơ chế đấu thầu, đấu giá cung cấp năng lượng phù hợp, đặc biệt trong các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng mới (sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương).

Chi tiết Quyết định số 3825 xem file đính kèm : https://hscv11.thanhhoa.gov.vn/thanhpho/vbden.nsf/str/6C62460B36F4056447258A6A001518CB/$file/KH-3825-TINH.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
65
Hôm qua:
2803
Tuần này:
2868
Tháng này:
49371
Tất cả:
926439

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289