Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Chuyển đổi số

Triển khai Nghị định số 69/2024/NĐ - CP quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Ngày 1-7-2024, Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 về định danh và xác thực điện tử (XTĐT) và Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước cùng có hiệu lực thi hành.

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 15/6/2024

Thực hiện Chỉ thị số Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 7826/UBND – KSTTHCNC ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, kể từ ngày ngày 15 tháng 6 năm 2024:

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN - NẾP SỐNG MỚI TRONG THỜI ĐẠI SỐ CỦA NGƯỜI DÂN

Thanh toán trực tuyến - Nếp sống mới trong thời đại số của người dân

BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Căn cước

Từ ngày 1/7 tới đây, Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Luật có nhiều điểm mới, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Cùng với việc tuyên truyền về thẻ căn cước, định danh điện tử. Những thông tin về một số hoạt động tội phạm có liên quan đến căn cước công dân và định danh điện tử cũng đã được lực lượng Công an...

Hướng dẫn xác thực thông tin CCCD và CMND 09 số đối với tài khoản đã đăng ký trên cổng DVC quốc gia và đăng nhập cổng DVC tỉnh Thanh Hóa bằng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Thực hiện Công văn số 1719/UBND-VP ngày 26/3/2024 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc hướng dẫn xác thực thông tin CCCD và CMND 09 số đối với tài khoản đã đăng ký trên cổng DVC quốc gia và đăng nhập cổng DVC tỉnh Thanh Hóa bằng tài khoản định danh điện tử VNeID.

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Thời gian gần đây, hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware) tăng mạnh và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an toàn thông tin mạng.

PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thực hiện Công văn số 3480/UBND-LĐTB&XH ngày 12/6/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về triển khai thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LỘ TRÌNH DỪNG CÔNG NGHỆ 2G, PHỔ CẬP ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN

tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn

DANH TÍNH SỐ VÀ CHỮ KÝ SỐ - NGƯỜI DÂN HƯỞNG LỢI

Danh tính số và chữ ký số là một phần của xu hướng toàn cầu liên quan đến việc tạo ra một xã hội số thực sự - một xã hội có thể mở đường cho việc cải tiến và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm...

Sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VneID

Thực hiện Công văn số 859/CV-TCTTKĐA ngày 31/01/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID; Công văn số 620/CAT-PC06, ngày 04/3/2024 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, kết nối, tích hợp, sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VneID; Công văn số 1416/UBND-VHTT ngày...

Thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy

Thực hiện Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; để bảo đảm 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, không sử dụng hồ sơ giấy.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
2628
Hôm qua:
2200
Tuần này:
2628
Tháng này:
49131
Tất cả:
926199

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289