Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Cải cách thủ tục hành chính

Triển khai Nghị định số 69/2024/NĐ - CP quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Ngày 1-7-2024, Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 về định danh và xác thực điện tử (XTĐT) và Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước cùng có hiệu lực thi hành.

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 15/6/2024

Thực hiện Chỉ thị số Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 7826/UBND – KSTTHCNC ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, kể từ ngày ngày 15 tháng 6 năm 2024:

BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Căn cước

Từ ngày 1/7 tới đây, Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Luật có nhiều điểm mới, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Cùng với việc tuyên truyền về thẻ căn cước, định danh điện tử. Những thông tin về một số hoạt động tội phạm có liên quan đến căn cước công dân và định danh điện tử cũng đã được lực lượng Công an...

Công khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng.

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1882/UBND-VP ngày 01/4/2024 của UBND thành phố về...

BỘ NỘI VỤ TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bộ Nội vụ tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy

Thực hiện Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; để bảo đảm 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, không sử dụng hồ sơ giấy.

Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa

Thực hiện Quyết định số 191 /QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở

Thực hiện Quyết định số 440 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Công khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Thực hiện Quyết định số 270 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 346/UBND-VP ngày...

Công khai danh mục thủ tục hành chính

Danh mục TTHC được sửa đổi sửa đổi trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
2619
Hôm qua:
2200
Tuần này:
2619
Tháng này:
49122
Tất cả:
926190

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289