Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Tin kinh tế

Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017; NĐ số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Mời tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Cộng Hòa Pháp và Hà Lan

Thực hiện Công văn số 4910/UBND-KT ngày 26/8/2022 của UBND thành phố về mời tham dự đoàn giao dịch TM tại Công hòa Pháp và Hà Lan; Công văn số 2473/SCT-XNK ngày 22/8/2022 của Sở Công thương Thanh Hóa về việc tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Cộng Hòa Pháp và Hà Lan.

Mời đăng ký tham gia “Đoàn giao dịch thương mại tại Lào và Thái Lan cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ.oàn giao dịch thương mại tại Lào và Thái Lan cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ.

Thực hiện Công văn số 4805/UBND-KT ngày 19/8/2022 củ UBND thành phố Thanh Hóa; Công văn số 2421/SCT-XNK ngày 17/8/2022 của Sở Công thương Thanh Hóa về việc mời đăng ký tham gia “Đoàn giao dịch thương mại tại Lào và Thái Lan cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ”.

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỦA VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Thực hiện công văn số 4428/UBND-QLĐT ngày 04/8/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên địa bàn.
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
77
Hôm qua:
657
Tuần này:
3518
Tháng này:
5123
Tất cả:
661952

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289