Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Tiếp cận thông tin

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 211/SKHCN-TĐC ngày 20/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Triển khai thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28122023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thực hiện công văn số 189/SCT-QLTM ngày 17/01/2024 của Sở Công thương Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài từ 15/02/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BNG hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 927/SGTVT-QLVT ngày 19/02/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm...

Thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy

Thực hiện Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; để bảo đảm 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, không sử dụng hồ sơ giấy.

Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa

Thực hiện Quyết định số 191 /QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở

Thực hiện Quyết định số 440 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Công khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Thực hiện Quyết định số 270 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 346/UBND-VP ngày...

Công khai danh mục thủ tục hành chính

Danh mục TTHC được sửa đổi sửa đổi trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước.

Công khai danh mục thủ tục hành chính

TTHC được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Để nâng cao hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, minh bạch trong quản lý nhà nước, UBND phường Điện Biên tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật tiếp cận thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn...

Thông báo, công bố công khai báo cáo kết quả xây dựng phường Điện Biên đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg

Thực hiện Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 28/7/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Công văn số 6189/UBND-VHTT ngày 27/9/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo...
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
536
Hôm qua:
716
Tuần này:
536
Tháng này:
2905
Tất cả:
758011

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289