Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa xây dựng và thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử

Đăng lúc: 00:00:00 29/08/2022 (GMT+7)
100%

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hoá vừa có văn bản về việc triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử.

 

 
Chuyển đổi số (19-6).jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, Đài truyền thanh, truyền hình Thành phố xây dựng Chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trong chương trình phát sóng của Đài. Tăng cường thực hiện các bài viết về công tác chuyển đổi số và đăng tại chuyên mục Chuyển đổi số trên trang Thông tin điện tử thành phố Thanh Hoá. Mỗi tuần có ít nhất 01 bài viết. Đài truyền thanh các phường, xã thực hiện xây dựng chuyên mục, sản xuất tin bài và tiếp âm, phát lại chương trình của Đài truyền thanh Thành phố tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cấp xã. Thực hiện 01 lần/ tuần.Tăng cường thực hiện các bài viết về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Sử dụng tài liệu của khóa bồi dưỡng phổ cập kỹ năng số cộng đồng làm tài liệu chính thức trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các phương tiện truyền thanh khác của địa phương hoặc gửi qua các kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân. Thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin trên các mạng xã hội (Zalo,…) để tương tác, trao đổi hàng ngày, báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện. Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin và các doanh nghiệp viễn thông tập huấn, hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng kiến thức về công nghệ thông tin, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, khả năng tuyên truyền, hướng dẫn để phát huy vai trò và nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,…

Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, ngành, địa phương. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số,... Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số; việc phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển các nền tảng trên. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các thao tác để tự thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố và phường, xã

Phổbiến nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số do các cơ quan nhà nước cung cấp; tương tác với chính quyền thông qua môi trường số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số tại địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bànsửdụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số, về các mô hình, những câu chuyện về chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả. "Nhận thức sẽ đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số và chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại".

 

BBT 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
11
Hôm qua:
647
Tuần này:
11
Tháng này:
658
Tất cả:
531563

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289