Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Đăng lúc: 10:51:36 02/04/2024 (GMT+7)
100%

Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án 06).

Đối với ngành thuế, hiện nay, số lượng mã số thuế còn phải rà soát, chuẩn hóa, làm sạch là rất lớn, đặc biệt là cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh (trên 307.000 mã số thuế có thông tin đăng ký thuế chưa khớp, đúng với thông tin trên CSDLQG về dân cư).

Để đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, đảm bảo thời gian theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về “làm sạch dữ liệu tài khoản người nộp thuế từ nay đến ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ” tại Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 21/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, thực hiện Công văn số 4109/UBND –KTTC ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị:

1. Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thành lập các tổ công tác liên ngành (do cơ quan Thuế chủ trì, thành viên là cơ quan Công an, công chức địa chính, các cơ quan đơn vị phường, xã, tổ dân phố, thôn…) thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cá nhân kinh doanh còn phải rà soát trên địa bàn để cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu quản lý thuế và đồng bộ với CSDLQG về dân cư; thời gian thực hiện trước xong ngày 04/4/2024, đảm bảo hoàn thành công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trước ngày 30/6/2024.

- Định kỳ hàng tháng, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về tầm quan trọng trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế để người nộp thuế cung cấp, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định, nội dung về chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố, UBND cá phường, xã, các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

2. Công an thành phố Thanh Hóa

Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn rà soát thông tin của người nộp thuế trên địa bàn để phục vụ công tác chuẩn hóa dữ liệu; chỉ đạo Công an phường, xã tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện việc rà soát thông tin người nộp thuế khi có yêu cầu.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa – Đông Sơn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về tầm quan trọng trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế để người nộp thuế cung cấp, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định. Phổ biến nội dung về chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên hệ thống Đài phát thanh và trên Trang thông tin điện tử thành phố để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân phường, xã

- Cử cán bộ, công chức tham gia tổ công tác liên ngành thực hiện việc rà soát thông tin người nộp thuế khi có yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành nêu trên để rà soát, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế.

- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về tầm quan trọng trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế để người nộp thuế cung cấp, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định. Phổ biến nội dung về chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên hệ thống Đài phát thanh và trên Trang thông tin điện tử đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện ./. 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
324
Hôm qua:
561
Tuần này:
2481
Tháng này:
15347
Tất cả:
815992

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289