Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Đăng lúc: 14:31:26 05/09/2022 (GMT+7)
100%

Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017; NĐ số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Theo đó, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

          (Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Điều 14. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.”

3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

4. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.)

Bên cạnh các cơ sở thực hiện đầy đủ quy định về SX, KD rượu, còn tồn tại việc kinh doanh bán lẻ rượu của nhiều hộ có quy mô nhỏ, chủ yếu kết hợp với kinh doanh nhiều mặt hàng khác nên chưa quan tâm, tìm hiểu các quy định về mặt hàng kinh doanh có điều kiện này.. Đề nghị các hộ kinh doanh chưa cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ rượu hoặc đã được cấp nhưng đã hết hạn đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp hoặc cấp đổi để đủ điều kiện kinh doanh theo quy định (giấy phép kinh doanh do phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố cấp, giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ rượu do phòng Kinh tế thành phố cấp).

Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường Điện Biên!

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
609
Hôm qua:
879
Tuần này:
2570
Tháng này:
17132
Tất cả:
796757

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289