Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Phường Điện Biên: Nỗ lực thực hiện các tiêu chí ATTP nâng cao

Đăng lúc: 00:00:00 08/08/2022 (GMT+7)
100%

Xác định công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với chất lượng cuộc sống, sức khỏe của Nhân dân và tương lai giống nòi, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị của phường Điện Biên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó tạo được sức mạnh của cả hệ thống góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về vệ sinh ATTP.

 
IMG-4164.jpg

Công sở phường Điện Biên

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP thành phố Thanh Hóa về việc xây dựng phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022. Phường Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Kiện toàn BCĐ; Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng và ban hành hệ thống các các văn bản chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ theo từng tiêu chí, thời gian hoàn thành.

Trong công tác tuyên truyền, phường Điện Biên đã triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp như: loa truyền thanh, trực quan (pano, cụm pano, băng zôn, khẩu hiệu …), trang thông tin điện tử, sổ tay tuyên truyền, tuyên truyền lưu  động, tuyên truyền trực tiếp… để cán bộ, Đảng viên và Nhân dân nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nắm hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả chủ trương về việc xây dựng phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 32-NQ/ĐU ngày 26/4/2022 về tập trung lãnh đạo thực hiện tiêu chí phường ATTP nâng cao, giai đoạn 2022-2025; kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời, tổ chức hội nghị phân công các nhóm tiêu chí, các chuỗi giá trị thực phẩm an toàn... đến từng đoàn thể, cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng phố, ban quản lý chợ, các tổ giám sát cộng đồng và triển khai xuống người dân để thực hiện.

IMG-3957.JPG
Thành viên BCĐ đến trực tiếp từng hộ kinh doanh tuyên truyền các nội dung liên quan đến đảm bảo VSATTP

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các tiêu chí về ATTP, rà soát và tổ chức ký cam kết bảo đảm vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Tổ giám sát cộng động khu dân cư còn giám sát, xác nhận nguồn gốc xuất xứ theo quy định.UBND phường thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý, lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra các loại chất cấm.

IMG-3956.JPG
Phường Điện Biên tập huấn nâng cao kiến thức ATTP cho các đối tượng trên địa bàn phường

Đặc biệt BCĐ phường tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP năm 2022 cho gần 200 người gồm: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB. MTTQ và Trưởng các đoàn thể phường; Cán bộ, công chức, người lao động phường Điện Biên là thành viên Ban chỉ đạo về quản lý ATTP, Tổ đầu mối; Ban quản lý và Tổ giám sát về ATTP chợ Điện Biên, một số hộ tiểu thương trong chợ; Bếp ăn tập thể; Thành viên Tổ giám sát cộng đồng 8 Tổ dân phố; Chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tham gia.

IMG-3959.JPG
Tổ dân phố Ngô Quyền tổ chức hội nghị khu dân cư tuyên truyền bộ câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức VSATTP

Tổ dân phố Ngô Quyền tổ chức hội nghị khu dân cư, mời các hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia hội nghị tuyên truyền bộ câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức VSATTP đến các hộ kinh doanh bằng hình thức hái hoa dân chủ, với mỗi câu trả lời đúng các hộ kinh doanh được một phần quà động viên tinh thần, đã được các hộ kinh doanh nhiệt tình hưởng ứng, nghiên cứu và trả lời câu hỏi.

IMG-3960.jpg
Đại diện người dân hỏi các kiến thức về VSATTP

Ngoài ra, việc xây dựng các mô hình chuỗi thực phẩm an toàn, chợ thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, bếp ăn tập thể an toàn cũng được địa phương chú trọng, quan tâm để tổ chức thực hiện.

Ông Lê Đình Mão, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết: “Xác định xây dựng tiêu chí phường ATTP nâng cao không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân mà còn tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng để bảo đảm ATTP,với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của Nhân dân nên khẳng định dù chỉ tiêu ATTP nâng cao có khó khăn, vướng mắc ở đâu, tập trung tháo gỡ ở đó sẽ chắc chắn sẽ thành công đạt kết quả cao nhất.

IMG-3958.JPG
Cán bộ y tế phường lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm của cơ sở kinh doanh ăn sáng

Hiện nay trên địa bàn phường có 140 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP có GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP. Có 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thành phố quản lý không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Có 3 bếp ăn tập thể thuộc tỉnh quản lý đảm bảo ATTP. Có 74 cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phường quản lý tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó: ngành y tế 60 cơ sở, ngành nông nghiệp 6 cơ sở; ngành công thương 6 cơ sở; 2 Bếp ăn tập thể.Đến thời điểm này, phường đã vận động các cơ sở cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP tăng hơn 47 cơ sở so với thời điểm tháng 4/2022.

IMG-3961.JPG
Thành viên BCĐ thực hiện ký cam kết với các hộ kinh doanh về đảm bảo VSATTP

Trên địa bàn có một chợ kinh doanh thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn phù hợp TCVN 11856:2017 do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hóa cấp. Có 2 cơ sở cấp giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018/ISO 22000:2018. Sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường có nguồn gốc xuất xứ đạt tỷ lên trên 95%. Có 3 cơ sở sản xuất ngành công thương: 2 cửa hàng sản xuất đậu phụ và 1 cửa hàng sản xuất bánh mì được các Tổ giám sát cộng đồng cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Có 4 cơ sở đã tự công bố sản phẩm đạt tỷ lệ 100%;Trên địa bàn phường không có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Hiện nay trên địa bàn phường có 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện được thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp phường được kiểm tra đáp ứng tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Có thể nói, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và sự nỗ lực  của Cấp ủy, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị phường Điện Biên trong xây dựng các tiêu chí ATTP nâng cao, thì đòi hỏi mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm một cách hiểu biết để thực phẩm bẩn không thể len lỏi vào đời sống của người dân góp phần cùng phường thực hiện hiệu quả việc xây dựng các tiêu chí ATTP nâng cao.Trung tâm VHTTT&DL TP Thanh Hóa 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
965
Hôm qua:
1638
Tuần này:
965
Tháng này:
25789
Tất cả:
851177

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289