Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Chính sách pháp luật

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ.

Ngày 30/12/2021 Chính Phủ đã ban hành Nghị Quyết số 165/NQ-CP

Triển khai thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BGTVT ngày 22/12/2021 của Bộ GTVT quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa.

Thông tư số 36/2021/TT-BGTVT ngày 22/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa.

Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và công nghệ

Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn đến tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn biết, nắm vững nội dung, yêu cầu tiêu chuẩn đã công bố để thực hiện đúng các nội dung quy định trong tiêu chuẩn (có).

Triển khai thực hiện Quyết định số 3501/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2021 và Quyết định số 3539/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Công văn số 51/SKHĐT-TĐC ngày 15/01/2022 và Công Văn số 52/SKHCN-TĐC ngày 17/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc thực hiện Quyết định số 3539/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 và Quyết định số 3501/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ...

Triển khai thực hiện Quyết định số 3536/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Công văn số 50/SKHĐT-VP ngày 15/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3536/QĐBKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà...

Các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng pháo.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về việc sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND phường Điện Biên yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về pháo hoa, pháo nổ, các hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm liên...

Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngày 17/11/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN). Ngày có hiệu lực: 20/01/2022

Thanh Hóa: Ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022-2026

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026.

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Ngày 03 tháng 10 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg, về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự

TRÍCH MỘT SỐ ĐIỀU Quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ .

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
252
Hôm qua:
438
Tuần này:
2303
Tháng này:
1184
Tất cả:
470717

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289