Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Chính sách pháp luật

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỦA VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Thực hiện công văn số 4428/UBND-QLĐT ngày 04/8/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên địa bàn.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Thực hiện Công văn số 4372/UBND-TP ngày 02/8/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy.

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 6/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính. Theo đó, bổ sung nội dung cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải...

05 tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngày 28/01/2022, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Theo đó, để xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo...

Để một môi trường sống không khói thuốc lá

Hướng đến một môi trường sống không khối thuốc lá

Cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư vào các dự án trên địa bàn thành phố chưa đủ pháp lý.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có một số dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện các giao dịch dân sự và một số mặt bằng trúng đấu giá nhưng Chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính trên địa bàn các phường: Đông Thọ, Đông Vệ, Nam Ngạn, Quảng Thành, Quảng Thắng… Tuy nhiên, nắm được tâm lý của người dân, một số nhân viên môi...

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi, Nghị định gồm có 07 Điều:

Triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 149/SKHCN-QLCN ngày 15/02/2022 của Sở Khoa học và Ngày 31/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hoạt động thương mại, sản xuất,...

Triển khai thực hiện Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 149/SKHCN-QLCN ngày 15/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 138/QĐTTg ngày 26/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát...

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
323
Hôm qua:
438
Tuần này:
2374
Tháng này:
1255
Tất cả:
470788

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289