Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Chính sách pháp luật

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thực hiện Công văn số 4986/UBND-TP ngày 26/8/2022 của UBND thành phố về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”; Công văn số 1458/STP-TTPBGDPL ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt...

Tuyên truyền, phổ biến quy định về công tác quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 5060/UBND-QLĐT ngày 30/8/2022 của UBND thành phố; Căn cứ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND).

Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017; NĐ số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN ngày 15/8/2022 của Bộ trưng Bộ Khoa học và công nghệ.

Thực hiện Công văn số 5038/UBND-KT ngày 29/8/2022 của UBND thành phố; Công văn số 1288/SKHCN-TĐC ngày 23/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc thực hiện Thông tư số 12/2022/TTBKHCN ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ.

Thực hiện công văn số 4725/UBND-QLĐT ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ; Công văn số 4214/SGTVT-QLVT ngày 12/8/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc tăng cường bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ.

Triển khai quyết định phê duyệt chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 4724/UBND-QLĐT ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về triển khai quyết định phê duyệt chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 4621/UBND-KT ngày 12/8/2022 về triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Triển khai thực hiện Quyết định số 802/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 4622/UBND-KT ngày 12/8/2022 của UBND thành phố về 1194/SKHCN-QLCS ngày 09/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về triển khai thực hiện Quyết định số 802/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 788/BKHCN-TĐC ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thực hiện công văn số 4546/UBND-KT ngày 09/8/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về thực hiện Công văn số 788/BKHCN-TĐC ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số...

Triển khai thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Thực hiện Công văn số 1183/SKHCN-QLCN ngày 07/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Công văn số 4545/UBND-KT ngày 09/8/2022 của UBND thành phố về triển khai...

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
383
Hôm qua:
438
Tuần này:
2434
Tháng này:
1315
Tất cả:
470848

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289