Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Chính sách pháp luật

Giới thiệu Nghị định số 48/2023/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023. Nghị định có 3 điều với các nội dung chính:

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngày 31/8/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2023/TT BCT về việc hướng dẫn về Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoat (xem chi tiết tại cổng thông tin điện tử Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa https://sct.thanhhoa.gov.vn/mục văn bản mới).

Chấp hành pháp luật về đăng ký biến động đất đai

Thực hiện Thông báo kết luận số 693-TB/VPTU ngày 16/8/2023 của Văn phòng Thành ủy thành phố, Công văn số 5565/UBND-TP ngày 31/8/2023 của UBND thành phố về chấp hành pháp luật về đăng ký biến động đất đai. Ủy ban nhân dân phường Điện Biên thông tin tuyên truyền một số nội dung của pháp luật về đăng ký biến động đất đai như sau:

Mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng từ 01/7/2023

Ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng.

Triển khai Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2023

Giới thiệu Nghị định số 47/2023/NĐ-CP

Ngày 3/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, trong đó có sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

Hướng dẫn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

Thực hiện Công văn số 3425/SGTVT-QLPT&NL ngày 15/6/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Tổ chức phổ biến, quán triệt các Luật mới

Thực hiện Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 12/6/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai. UBND phường Điện Biên thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ công chức và nhân dân các Luật mới, gồm:

Giới thiệu Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 20/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giới thiệu Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sau đây viết tắt là Nghị định 43). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường đấu tranh và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người - 30/7” tại Công văn số 9344/UBND KSTTHCNC ngày 02/7/2023; Công văn số 4140/UBND-VP ngày 06/7/2023 của UBND thành phố về tăng cường đấu tranh và triển...

Giới thiệu Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
100
Hôm qua:
443
Tuần này:
543
Tháng này:
1190
Tất cả:
532095

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289