Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Chính sách pháp luật

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 211/SKHCN-TĐC ngày 20/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Triển khai thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28122023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thực hiện công văn số 189/SCT-QLTM ngày 17/01/2024 của Sở Công thương Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài từ 15/02/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BNG hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 927/SGTVT-QLVT ngày 19/02/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm...

PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT GIÁP THÌN 2024

Phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những khâu quan trọng đưa pháp luật vào đời sống. Nhất là trong dịp Tết đến, xuân về, công tác này có ý nghĩa, vị trí quan trọng, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Triển khai Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Công văn số 7722/UBND-TP ngày 23/11/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về triển khai Triển khai Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TTBTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ...

Giới thiệu Nghị định số 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Công văn số 7668/UBND-TP ngày 22/11/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ. UBND phường Điện Biên tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Những quy định mới về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023

Thực hiện công văn 6191/UBND-CA ngày 27/9/2023 của UBND thành phố về việc triển khai Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày...

Giới thiệu Nghị định số 48/2023/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023. Nghị định có 3 điều với các nội dung chính:

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngày 31/8/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2023/TT BCT về việc hướng dẫn về Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoat (xem chi tiết tại cổng thông tin điện tử Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa https://sct.thanhhoa.gov.vn/mục văn bản mới).

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
743
Hôm qua:
693
Tuần này:
3960
Tháng này:
743
Tất cả:
755849

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289