Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Chính sách pháp luật

Tuyên truyền Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Ngày 01/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Thực hiện Công văn số 1330/UBND-TP ngày 17/3/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về tuyên truyền Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. UBND phường Điện Biên thông tin, tuyên truyền, triển khai Nghị định số 06/2023/NĐ-CP đến cán bộ công chức, người lao động tại đơn vị và nhân dân bằng nội dung sau:

Thực hiện Công văn số 603/UBND-KT ngày 13/02/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa

về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương.

Thực hiện Công văn số 798/UBND-KT ngày 22/02/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa

triển khai thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

HĐND-UBND phường Điện Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 17/2/2023, HĐND-UBND phường Điện Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (30/01/2023)

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 486/UBND-KT ngày 06/02/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Có file Quyết định số 2711/QĐ BKHCN ngày 30/12/2022 đính kèm)

PHƯƠNG THỨC THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU KHI THỰC HIỆN TTHC TỪ NGÀY 01/01/2023

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC).

Lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trên cả nước từ 05/02/2023

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2023.

PHƯƠNG THỨC THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU KHI THỰC HIỆN TTHC TỪ NGÀY 01/01/2023 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC).

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
312
Hôm qua:
420
Tuần này:
2414
Tháng này:
7864
Tất cả:
433627

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289