Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Cải cách thủ tục hành chính

Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021

UBND phường Điện Biên báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021

Thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 4238/UBND-TCKH ngày 06/8/2021 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, UBND phường Điện Biên xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch 5476/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Thành phố Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH- UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. UBND phường Điện Biên xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 như sau:

Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

UBND phường Điện Biên báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2021

UBND phường Điện Biên báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2021

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa

Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa là hệ thống phần mềm hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên nền tảng internet, được liên kết, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa và Trang thông tin điện tử của các cơ quan.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
292
Hôm qua:
438
Tuần này:
2343
Tháng này:
1224
Tất cả:
470757

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289