Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Cải cách thủ tục hành chính

PHƯƠNG THỨC THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU KHI THỰC HIỆN TTHC TỪ NGÀY 01/01/2023 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC).

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 6/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính. Theo đó, bổ sung nội dung cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải...

TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÓ ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thực hiện kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND phường Điện Biên về tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số, triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành Chuyển đổi số phường Điện Biên năm 2022.

Giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

Ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 289/2022/NQ- HĐND về ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG "GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP" TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Cung cấp dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

UBND thành phố Thanh Hoá vừa ban hành Thông báo số 216/TB-UBND ngày 02/6/2022 về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch và lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố.

Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
238
Hôm qua:
438
Tuần này:
2289
Tháng này:
1170
Tất cả:
470703

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289