Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Cải cách thủ tục hành chính

Công khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng.

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1882/UBND-VP ngày 01/4/2024 của UBND thành phố về...

Thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy

Thực hiện Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; để bảo đảm 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, không sử dụng hồ sơ giấy.

Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa

Thực hiện Quyết định số 191 /QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở

Thực hiện Quyết định số 440 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Công khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Thực hiện Quyết định số 270 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 346/UBND-VP ngày...

Công khai danh mục thủ tục hành chính

Danh mục TTHC được sửa đổi sửa đổi trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước.

Công khai danh mục thủ tục hành chính

TTHC được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Công khai, thực hiện Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn 5928/UBND-VP ngày 15/9/2023 của UBND thành phố về...

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 5124/UBND-TP ngày 15/8/2023 của UBND TP về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Công khai và thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Tài nguyên nước

Thực hiện Quyết định số 2743 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
306
Hôm qua:
561
Tuần này:
2463
Tháng này:
15329
Tất cả:
815974

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289